SCRUMSTUDY

Cursos

1

Scrum Fundamentals Certified (SFC)

2

Scrum Master Certified (SMC)

3

Scrum Developer Certified (SDC)

4

Scrum Product Owner Certified (SPOC)

5

Agile Master Certified (SAMC)

6

Scaled Scrum Master Certified (SSMC)

7

Expert Scrum Master Certified (ESM)

8

Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC)